Paminėta Gedulo ir vilties diena (2021-06-14)

1941 m. birželio 14 d., 3 val. nakties, SSRS jėgos struktūros pradėjo masinius Lietuvos gyventojų areštus ir trėmimus į atokias šiaurines Sovietų Sąjungos teritorijas. Birželio 15 – 18 d. iš Lietuvos buvo išvežta apie 32 tūkst. žmonių. Didžioji dalis – daugiausia moterys, vaikai ir vyresnio amžiaus vyrai – buvo ištremti į Altajaus ir Krasnojarsko kraštus. Pirmojo trėmimo tikslas – pašalinti iš Lietuvos gyventojų sluoksnį, turintį aktyvią tautinę savimonę, tiesiogiai arba netiesiogiai dalyvavusį nepriklausomos Lietuvos valstybės kūrimo bei įtvirtinimo darbuose.

Birželio 14-oji – ne tik tautos gedulo, bet ir vilties diena. Vilties išgyventi, vilties išvysti savo artimuosius, vilties sugrįžti į tėvynę. Viltis teikė tremtiniams ir politiniams kaliniams jėgų ir tvirtybės. Jie sugrįžo – gyvi ir mirę, kad atgultų amžino poilsio savo gimtinėje. Sugrįždami jie parsinešė ir gyvenimo kelyje jiems švietusią viltį.

Paminėdami šią Lietuvos tragediją jungėmės net į dvi respublikines iniciatyvas: pagerbdami tuos, kurie niekada nesugrįžo namo, dalyvavome projekto ,,Misija Sibiras“ organizuotoje Visuotinės tylos minutėje bei Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti paskelbtame simbolinio Gyvybės medžio instaliacijos kūrime.

5-10 klasių atstovai, susirinkę į Visuotinę tylos minutę, labai nuoširdžiai skaitė tremtinių eiles ir prisiminimus, atskleidžiančius visą jų patirtą siaubą ir pažeminimą tremties ir įkalinimo metais. Žvelgdami į tai iš XXI a. žmogaus pozicijų, turime kiekvienas įsipareigoti padaryti viską, kad tai niekada nepasikartotų.

Nuotraukos fotogalerijoje

Priedai:

Atgal...


Visagino savivaldybė
Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui, mokyklai centras
Švietimo ir mokslo ministerija
Ugdymo plėtotės centras
MOBIS© 2021 Visos teisės saugomos
Visagino Žiburio pagrindinė mokykla

Energetikų g. 56 LT-31227 Visaginas, tel. +370 386 73359
Visagino Žiburio pagrindinė mokykla