Apie mus

IŠ MOKYKLOS ISTORIJOS

1996 m. liepos 1 d. Visagino mieste ėmė veikti lietuviška pradinė mokykla, kuri įsikūrė laisvose vaikų lopšelio-darželio patalpose, o mokyklos direktore paskirta Rimutė Karpiejienė. Ugdymo procesą jai padėjo organizuoti direktoriaus pavaduotojai ugdymui Danutė Abramovičienė, Birutė Voroblevienė, Alikas Milko.

1997 metais, išaugus mokinių skaičiui ir mokyklos bendruomenei pageidaujant, pradinė mokykla Visagino miesto tarybos sprendimu buvo reorganizuota į „Žiburio“ pagrindinę mokyklą.

Nuo 2001 m. spalio 17 d. mokykla pradėjo dirbti dviejuose korpusuose.

2001 - 2005 m. mokyklai vadovavo Alikas Milko. Direktoriui talkino pavaduotojos ugdymui Danutė Abramovičienė, Ona Gutauskaitė, Irma Banevičienė, Loreta Čižienė, Olga Černis.

Direktoriui Alikui Milko vadovaujant mokykla labai pasikeitė: atlikti renovacijos darbai, šiuolaikiškai įrengti kabinetai bei treniruoklių salė, sukurtos gražios rekreacinės erdvės.

2003 metais mokykla išleido pirmąją dešimtokų laidą.

Nuo 2005 m. mokyklai vadovavo direktorė Olga Černis, o ugdomąją mokyklos veiklą koordinavo pavaduotojos ugdymui Danutė Abramovičienė ir Valė Kazlionkaitė.

Nuo 2020 m. mokyklai vadovauja direktorė Asta Bauraitė, pavaduotoja mokyklos ugdymo reikalams – Zita Miškinytė-Mazūrienė.

,,Žiburio“ pagrindinė mokykla – tarptautinių SOKRATES projektų, Mokyklų tobulinimo, Besimokančių mokyklų tinklų programų bei daugkartinė tarptautinių projektų ERASMUS+ dalyvė, o jos ugdytiniai ne tik įvairių respublikinių konkursų nugalėtojai, bet ir sėkmingos profesinės karjeros žmonės: dainininkė Alina Orlova, advokatė Rugilė Gediminskaitė, kompiuterinių žaidimų kūrėja Agnė Gediminskaitė, gydytoja otorinolaringologė bei Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Ausų, nosies, gerklės ir akių ligų klinikos lektorė Donata Vaitkūnaitė.


Informacija atnaujinta: 2021-04-01Visagino savivaldybė
Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui, mokyklai centras
Švietimo ir mokslo ministerija
Ugdymo plėtotės centras
MOBIS© 2022 Visos teisės saugomos
Visagino Žiburio pagrindinė mokykla

Energetikų g. 56 LT-31227 Visaginas, tel. +370 386 73359
Visagino Žiburio pagrindinė mokykla