Mokytojų taryba
Mokytojų taryba
2021-2022 m. m.
 
    • Auksė Baušytė – chemijos mokytoja metodininkė;
    • Janina Berezina – rusų kalbos mokytoja ekspertė;
    • Loreta Čižienė – pradinių klasių mokytoja metodininkė;
    • Aušra Černienė – specialioji pedagogė, logopedė;
    • Dalia Česnulevičienė – pradinių klasių mokytoja;
    • Astra Daugėlienė – anglų kalbos vyresnioji mokytoja;
    • Audronė Dieninienė  – lietuvių kalbos mokytoja;
    • Vita Dūdėnienė – muzikos vyresnioji mokytoja;
    • Irena Gaidienė – pradinių klasių vyresnioji mokytoja;
    • Nijolė Gimžauskienė  – vyresnioji socialinė pedagogė;
    • Vilija Violeta Gediminskienė – lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;
    • Birutė Graužinienė – geografijos mokytoja metodininkė;
    • Fernandas Juchnevičius  – kūno kultūros vyresnysis mokytojas;
    • Zigmantas Kuzmickas – matematikos ir ekonomikos mokytojas;
    • Loreta Leonovienė – etikos mokytoja;
    • Rimantas Malinauskas – technologijų vyresnysis mokytojas;
    • Zita Miškinytė-Mazūrienė - lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, etikos mokytoja;
    • Anastasija Muchajeva - informacinių technologijų ir matematikos vyresnioji mokytoja;
    • Diana Naglinskienė – tikybos vyresnioji mokytoja;
    • Dovilė Nikitina – dailės ir technologijų vyresnioji mokytoja;
    • Loreta Norvaišaitė – fizikos vyresnioji mokytoja;
    • Laima Pranckūnienė - pradinių klasių vyresnioji mokytoja;
    • Lilija Ramanauskienė – istorijos mokytoja metodininkė;
    • Skirmantė Ramelienė – lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;
    • Žana Latyšovič - anglų kalbos vyresnioji mokytoja;
    • Dangira Sadovnikaitė - pradinių klasių vyresnioji mokytoja;
    • Renata Skukauskienė – pradinių klasių mokytoja: 
    • Edita Trubilienė – pradinių klasių mokytoja metodininkė;
    • Asta Urbanaitė – vokiečių klb.  mokytoja metodininkė;
    • Almutė Vaitkūnienė – biologijos vyresnioji mokytoja.

Informacija atnaujinta: 2021-12-05Visagino savivaldybė
Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui, mokyklai centras
Švietimo ir mokslo ministerija
Ugdymo plėtotės centras
MOBIS© 2022 Visos teisės saugomos
Visagino Žiburio pagrindinė mokykla

Energetikų g. 56 LT-31227 Visaginas, tel. +370 386 73359
Visagino Žiburio pagrindinė mokykla