Mokslo metų trukmė

MOKSLO METŲ TRUKMĖ

2020-2021 M. M.

 

PRADINIS UGDYMAS

 

 • 2020–2021 m. m. ugdymo proceso trukmė – 175 ugdymo dienos. Mokslo metų pradžia – 2020 m. rugsėjo 1 d., mokslo metų pabaiga – 2021 m. birželio 9 d.

 • 1–4 klasių mokiniams mokslo metai skirstomi pusmečiais:

 • I pusmetis – 2020-09-01 – 2021-01-29;

 • II pusmetis – 2021-02-01 – 2021-06-09.

 • Mokykla dirba penkias dienas per savaitę.

 • Pamokos prasideda 8 valandą.

 • Pamokų trukmė:

 • 1 klasėje – 35 minutės;

 • 2–4 klasėse – 45 minutės.

 • Ugdymo procesas organizuojamas viena pamaina.

 • Ugdymo procese mokiniams skiriamos rudens, žiemos (Kalėdų), žiemos ir pavasario (Velykų) atostogos, kurių bendra trukmė – 20 ugdymo dienų. Į atostogų trukmę neįskaičiuojamos švenčių ir poilsio dienos:

 

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Į mokyklą

Rudens

2020-10-26

2020-10-30

2020-11-02

Žiemos (Kalėdų)

2020-12-23

2021-01-05

2021-01-06

Žiemos

2021-02-15

2021-02-19

2021-02-22

Pavasario (Velykų)

2021-04-06

2021-04-09

2021-04-12

Vasaros atostogos skiriamos pasibaigus ugdymo procesui

2021-06-10

2021-08-31

2021-09-01

 

PAGRINDINIS UGDYMAS

 

 • 2020–2021 m. m. ugdymo proceso trukmė – 185 ugdymo dienos;

 • mokslo metų pradžia – 2020 m. rugsėjo 1 d., mokslo metų pabaiga – 2021 m. birželio 23 d.

 

Klasė

Ugdymo procesas

Ugdymo proceso trukmė

Pradžia

Pabaiga

Savaičių skaičius

5–10

09-01

06-23

37

 

 • 5–10 klasių mokiniams mokslo metai skirstomi pusmečiais.

 • 2020–2021 mokslo metų ugdymo laikotarpių trukmė 5–10 klasėse:

 • I pusmetis – 2020-09-01 – 2021-01-29;

 • II pusmetis – 2021-02-01 – 2021-06-23.

 • Mokykla dirba penkias dienas per savaitę.

 • Pamokos prasideda 9 valandą.

 • Pamokų trukmė 45 min.

 • Ugdymo procesas organizuojamas viena pamaina.

 • Mokinių atostogos:

 

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Į mokyklą

Rudens

2020-10-26

2020-10-30

2020-11-02

Žiemos (Kalėdų)

2020-12-23

2021-01-05

2021-01-06

Žiemos

2021-02-15

2021-02-19

2021-02-22

Pavasario (Velykų)

2021-04-06

2021-04-09

2021-04-12

Vasaros atostogos skiriamos pasibaigus ugdymo procesui

2021-06-24

2021-08-31

2021-09-01

 


Informacija atnaujinta: 2020-10-15


Visagino savivaldybė
Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui, mokyklai centras
Švietimo ir mokslo ministerija
Ugdymo plėtotės centras
MOBIS© 2021 Visos teisės saugomos
Visagino Žiburio pagrindinė mokykla

Energetikų g. 56 LT-31227 Visaginas, tel. +370 386 73359
Visagino Žiburio pagrindinė mokykla