Viešieji pirkimai ir korupcijos prevencija

Korupcijos prevencija

Tarnybinės etikos patarėjas https://www.vtek.lt/patarejas/

Mokykloje sudaryta korupcijos prevencijos komisija,

kuri vykdo korupcijos prevencijos priemonių plano įgyvendinimo priežiūrą.

Apie galimus korupcinius pažeidimus galima pranešti el. p. ziburys@dkd.lt ;

paskambinti telefonu +370 386 70201 arba palikti raštišką pranešimą dėžutėje PASTABOS IR PASIŪLYMAI,

esančioje mokyklos foje.

Daugiau informacijos apie korupcijos prevenciją: LR Specialiųjų tyrimų tarnyba, www.stt.lt; www.visaginas.lt

Viešojo pirkimo sutarčių, pirkimo sutarčių ir vidaus sandorių ataskaita už 2021 m.
Viešojo pirkimo sutarčių, pirkimo sutarčių ir vidaus sandorių ataskaita už 2020 m.
Korupocijos prevencijos 2021m. II pusmečio ataskaita.pdf
Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas.pdf
Korupcijos prevencijos 2020 m. II pusmečio ataskaita.pdf
Visagino,,Žiburio'' pagrindinės mokyklos korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas
Korupcijos prevencijos 2020 m. I pusmecio ataskaita
Viešojo pirkimo sutarčių, pirkimo sutarčių ir vidaus sandorių ataskaita už 2019 m
Nešališkumo deklaracija ir konfidencialumo deklaracija
VISAGINO „ŽIBURIO“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS
NUMATOMŲ VYKDYTI 2019 METAIS PREKIŲ, PASLAUGŲ IR DARBŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS
Viešojo pirkimo sutarčių. pirkimo sutarčių ir vidaus sandorių ataskaita už 2018 m
SKELBIMAS APIE PRADEDAMĄ PIRKIMĄ, NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ, SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ 2018 M.
MOKYKLOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 2016–2018 METŲ PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA UŽ 2017 METŲ II PUSMETĮ
VISAGINO „ŽIBURIO“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUMATOMŲ VYKDYTI 2018 METAIS PREKIŲ, PASLAUGŲ IR DARBŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS
Viešojo pirkimo arba pirkimų procedūrų ataskaita 2017
SKELBIMAS APIE PRADEDAMĄ PIRKIMĄ, NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ, SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ 2017 M.
VISAGINO „ŽIBURIO“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS MAŽOS VERTĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 2017
MOKYKLOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 2016–2018 METŲ PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA UŽ 2017 METŲ I PUSMETĮ
NUMATOMŲ VYKDYTI 2017 METAIS PREKIŲ, PASLAUGŲ IR DARBŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS
Viešųjų pirkimų ir pirkimų, nurodytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimo įstatymo 10 straipsnio 5 dalyje, ataskaita 2016
SKELBIMAS APIE PRADEDAMĄ PIRKIMĄ, NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ, SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ 2016 M.
Antikorupcija. Atmintinė.
VISAGINO „ŽIBURIO“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 2016–2018 METŲ PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA UŽ 2016 METUS
VISAGINO „ŽIBURIO“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2016–2018 METŲ PROGRAMA
VISAGINO ,,ŽIBURIO“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2014-2015 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA
SKELBIMAS APIE PRADEDAMĄ PIRKIMĄ, NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ, SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ 2015 M.

Informacija atnaujinta: 2022-03-03Visagino savivaldybė
Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui, mokyklai centras
Švietimo ir mokslo ministerija
Ugdymo plėtotės centras
MOBIS© 2022 Visos teisės saugomos
Visagino Žiburio pagrindinė mokykla

Energetikų g. 56 LT-31227 Visaginas, tel. +370 386 73359
Visagino Žiburio pagrindinė mokykla