Projektai

Tarptautinio projekto „Istorijos ratu atgal į Abiejų Tautų Respublikos kasdienybę“ įgyvendinimas

Baigiantis vasarai žiburiečiai organizavo tarptautinio projekto „Istorijos ratu atgal į Abiejų Tautų Respublikos kasdienybę“ veiklas. Projektą inicijavo ir paraišką parengė anglų kalbos mokytoja A. Daugėlienė, stovyklą organizuoti padėjo spec. pedagogė Aušra Černienė. Projekte dalyvavo mūsų mokyklos 10a ir 9a klasių mokinių grupė bei du Aukštaitijos nacionalinio parko savanoriai iš užsienio – Aleksandra ir Vincentas.
Projekto tikslas – susipažinti su Abiejų Tautų Respublikos laikotarpio kasdienybe (1569-1795), sužinoti apie dvaro pramogas, žaidimus, mitybą, aprangą, archeologinius radinius. Projekto dalyviai ne tik pagerino istorijos žinias, bet ir patobulino anglų kalbos įgūdžius. 
 
Savo kelionę istorijos ratu pradėjome apsilankymu Valdovų rūmuose Vilniuje, kur dalyvavome apžvalginėje ekskursijoje anglų kalba, edukacinėse programose apie ATR laikotarpio mitybą bei valgymo įpročius bei edukacijoje, supažindinančioje su to meto juvelyrika ir kostiumais. Vėliau savo smalsumą kurstėme Žaislų muziejaus ekspozicijose – sužinojome žaislų gamybos istoriją bei galėjome pažaisti su atkurtais seniausiais žaislais. 
 
Pirmoji projekto diena, kupina įspūdžių, artėjo į pabaigą – išvykome į stovyklavietę Ignalinos rajone, kur toliau ketinome tyrinėti ATR laikotarpį. Dar dvi stovyklos dienos neprailgo – kūrėme teminius pristatymus, vaikinai pagal pavyzdį, matytą Valdovų rūmuose, ,,padirbo“ istorinį žaidimą „Kvirkatas“. Visi drauge gaminome istorinį patiekalą – „Lazankos“. Sužinojome, kad patiekalas atkeliavo kartu su Bona Sforca – Lenkijos karaliene ir Didžiąja Lietuvos kunigaikštiene. Išvertus patiekalo pavadinimą iš italų kalbos, jis reikštų „neteisingai supjaustytą lazaniją“. 
 
Stovyklą baigėme žaidimu ,,Surask istorinį lobį“. Po visą stovyklavietės teritoriją, naudodamiesi parengtu planu, jaunuoliai ieškojo dalykų, susijusių su projekto tema. Kai visos paslaptys buvo atskleistos, susirinkome projekto aptarimui. Buvo gera girdėti, kad dalyviai daug sužinojo, išmoko, džiaugėsi vieni kitų draugija. 
 
Už finansinę paramą, įgyvendinat projekto veiklas, nuoširdžiai dėkojame gerbiamiems ES parlamentarams Liudui Mažyliui ir Viktor Uspaskich bei Lietuvos –Lenkijos jaunimo mainų fondui.

Kaip pilietiškumą ir vertybes ugdantys metodai gali palengvinti ugdymo procesą?

Visagino ,,Žiburio“ pagrindinės mokyklos mokinių ir mokytojų komanda dvejus metus aktyviai dalyvavo tarptautinio Erasmus+ projekto ,,European Rainbow. The Guide to teach European Citizenship“ įvairiose ES šalyse vykusiose veiklose ir kartu su projekto partneriais ieškojo paveikiausių metodų, ugdančių jauno žmogaus vertybines nuostatas ir pilietiškumą.

Išties, šiame globalizmo amžiuje viešojoje erdvėje dažnai teigiama, kad vertybės ir pilietiškumas jau nieko nereiškiančios ir atgyvenusios sąvokos. Ar taip yra iš tiesų? Gal atvirkščiai –vertybių puoselėjimas ir pilietiškumo ugdymas yra visuomenę telkianti jėga, kuri skatina veikti ir kurti atsakingą bei tolerantišką visuomenę.

Būtent todėl projekto metu pirmiausiai ir buvo išsigrynintos svarbiausios partnerių šalių vertybės. Pasirinktas kelias – labai įdomus ir netradiciškas, nes buvo nagrinėjamos šalių legendos, kuriose užkoduotos kiekvienos tautos verybinės nuostatos. Be abejo, vėliau projekto šalių partnerių legendose dekoduotos vertybės buvo lyginamos ir ieškoma bendrumų. Šios surastos universaliosios, per amžius tautų puoselėjamos vertybės projekto dalyviams tapo bendro darbo pamatu.

Išgryninus vertybes visi projekto dalyviai pristatinėjo, jų manymu, paveikiausius metodus, padedančius ugdyti atrastas bendras vertybes. Metodai buvo tikrai inovatyvūs, todėl tikrai netrūko nuoširdaus susidomėjimo ir veiklų. Buvo sukurta net bendra daina apie vertybes, kuri tapo projekto dalyvių himnu.

Vėliau metodų aptarimų diskusijose kilusias mintis ir įžvalgas projekto dalyviai panaudojo atlikdami kūrybinį darbą apie laimingą pasaulį, nes laimingas pasaulis, kaip taikliai pastebėjo projekto dalyviai, negali egzistuoti be vertybių ir aktyvios pilietinės pozicijos. Tad buvo sukurta knyga ,,Ideal World“.  

Na, o pagrindinis projektinio darbo rezultatas – sukurta elektroninė metodų knyga ,,Methods to teach European Citizenship“.

https://drive.google.com/file/d/17F5Rkq_MvOOeCX70cROzqSUi9_kkuOck/view?fbclid=IwAR2Lswape6cMAWsNOZoEucLbs0n0AtpzETWFwx5CRbpAG9R-zzNRBZ8uR4I Šie aprašyti ir iliustruoti metodai leidžia kiekvienam mokytojui, ugdančiam vaikų vertybines nuostatas ir pilietiškumą, paįvairinti ugdymo procesą. Be to, pateiktos nuotraukos iš metodų taikymo sukuria bendrą metodo taikymo vaizdinį. Kadangi visa knyga pateikta elektroniniu formatu, labai lengva pasižymėti reikiamus metodus ar tam tikras metodų veiklas. Tikimės, kad šia knyga galės naudotis ir klasių vadovai, ir mokytojai dalykininkai.

,,Dalyvaudamas projekto veiklose, o ypač dirbdamas su įvairiais metodais, ne tik supratau, kokie mes, žmonės, esame skirtingi. Įsitikinau, kad kiekvienas žmogus turi savo pasaulį, kuris priklauso nuo sukauptų patirčių ir požiūrio. Suderinti skirtingus pasaulius, kad vyktų bendra kūrybinė veikla, nėra taip lengva. Ir čia puikus išeities taškas galėtų būti vertybės. Niekas nepaneigs, kad žmogui nereikia laisvės, taikos, meilės ar pagarbos. Reikia tik išmokti įsivardinti vertybes. Ir tai mums gali tapti išeities tašku iš bet kokios keblios situacijos, nes, kaip pastebėjau iš projekto veiklų, į tą patį tikslą gali vesti daug ir įvairių kelių. Pripažindami, kad tikslas yra geras, galime priimti tų kelių įvirovę, praturtinti savo pasaulį, aktyviai ir sutelktomis jėgomis veikti“, – taip projekto metu gautas patirtis apibendrino Visagino ,,Žiburio“ pagrindinės mokyklos 10a klasės mokinys Liutauras Mazūra.

Tikime, kad ir istorijų knyga ,,Ideal World“, ir elektroninė metodų knyga ne tik pristatys 7 Europos Sąjungos šalių vertybinę patirtį, bet ir pasitarnaus įvairiose jauno žmogaus ugdymo veiklose.

 


Tarptautinio Erasmus+ projekto ,,European Rainbow. The Guide to teach European Citizenship“ dalyviai Lietuvoje

Rugsėjo 24-28 dienomis Lietuvoje vyko tarptautinio Erasmus+ projekto ,,European Rainbow. The Guide to teach European Citizenship“ susitikimas. Projekto veiklos vyko Visagino ,,Žiburio“ pagrindinėje mokykloje. Didžiausias dėmesys  buvo skiriamas metodų, ugdančių mokinių vertybines nuostatas, pristatymui  ir praktiniam taikymui. 


Terminų žodynas metodą  apibrėžia kaip sąmoningai pasirinktą veikimo būdą užsibrėžtam tikslui pasiekti. Ir nors pedagoginėje literatūroje yra daug diskutuojama apie įvairių metodų veiksmingumą, vieningai sutariama, kad didžiausio efektyvumo pasiekiama aktyviais ugdymo metodais, kada mokinys įsitraukia į veiklą, o ne esti pasyvus klausytojas. 

Būtent aktyvių mokymo metodų taikymas ir vyko projektiniame susitikime. Čia kiekviena šalis kaip projekto dalyvė ne tik pateikė savo metodą, bet ir sudarė galimybę projekto dalyviams tapti  pateiktų metodų aktyviais dalyviais.  
22 mokiniai iš skirtingų šalių (Italijos, Bulgarijos, Lietuvos, Lenkijos, Slovakijos, Portugalijos ir Graikijos) buvo padalinti į 4 komandas. Ant stalo buvo išdėlioti lapeliai su tikromis ir tariamomis vertybėmis. Mokiniams reikėjo išrinkti svarbiausias vertybes  ir apibendrinti, kodėl buvo pasirinkti būtent tokie variantai. Tai skatino mokinius ne tik įsigilinti į fundamentaliųjų vertybių svarbą, bet ir jas apginti. 
                      Kito metodo taikymo metu reikėjo komandose paruošti trumpus  vaidinimus pagal duotas situacijas. Pavyzdžiui, į Maskvos mokyklą atvyksta vaikinukas iš Brazilijos, tačiau vienas mokinys iš jo tyčiojasi. Vaidybinės situacijos metu turėjo atsiskleisti, kaip derėtų reaguoti kitai klasės daliai ir mokytojui. Tokia praktinė simuliacija leido mokiniams suvokti, kokie turėtų būti  teisingo elgesio modeliai analogiškoje situacijoje. 
                      Taikant dar vieną metodą mokiniai buvo paskirstyti 2 grupes ir turėjo kuo greičiau iš savo kūnų sudėlioti tam tikrą raidę ar geometrinę figūrą. Tai skatino bendradarbiavimą ir lyderystę. 
                     Atlikdami lietuvių pasiūlytą metodą mokiniai padalino į dvi komandas. Salės centre buvo išdėliotos kortelės su vertybių pavadinimais. Mokytojas skaitė vertybių sąvokų apibrėžimus, o mokiniai turėjo suprasti, apie kurią vertybę kalbama, ir nubėgę kuo greičiau į salės centrą paimti atitinkamą kortelę.  
                     Be abejo, mokiniai galėjo išreikšti ir savo kūrybines idėjas. Buvo pasiūlyta kūrybinė užduotis: iš plastilino reikėjo sulipdyti figūras, atspindinčias tam tikras vertybes. Čia reikėjo ne tik susitarti dėl bendros vizijos, reikėjo įveikti ir kultūrinius skirtumus, nes skirtingose šalyse vertybių simboliai nebūtinai sutampa. 
                    Dar vieno grupinio metodo metu buvo pateiktos kortelės su nusivylusių, nuliūdusių ir susikrimtusių žmonių nuotraukomis. Reikėjo parašyti hipotetines tezes, kas tiems žmonės galėjo atsitikti, kokia yra jų liūdesio priežastis. Visa  tai mokė empatijos. 
                  Ypač projekto dalyviai buvo sužavėti portugalų pasiūlytu metodu. Jo metu visi mokiniai sustojo ratu ir užsimerkė. Ant kiekvieno kaktos buvo priklijuotas spalvotas (žalias, raudonas, oranžinis arba geltonas) lapelis. Mokiniai atsimerkę turėjo sudaryti grupes. Nebuvo paminėta, kad susigrupuoti reikia pagal spalvas, tačiau visi susibūriavo kartu su tokios pačios spalvos lapelį ant kaktos turinčiais dalyviais. Vienas mokinys neturėjo jokio lapelio, jokios etiketės, todėl jis liko vienas – apie jį niekas nepagalvojo. Šia veikla buvo norima pabrėžti, kaip svarbu būti tolerantiškiems ir negrupuoti žmonių pagal jų rasę, kalbą, kultūrą ir panašiai. 
                  Na, o aktyvių metodų dieną užbaigė mokyklos šeimininkų organizuotas žaidimas  ,,Paslaptingas žiburys“. Mokiniai atlikdami  užduotis, kurios buvo sumaniai paslėptos įvairiose mokyklos erdvėse, pastatė  savųjų vertybių žiburį. Tad Erasmus+ projekto „European Rainbow. The Guide to teach European Citizenship“   praktinės veiklos atskleidė, kad mokytis galima ir kitaip: įdomiai, aktyviai, dalinantis patirtimi tarp šalių bei perimant geriausius Europos Sąjungos šalių pavyzdžius.  
Žinoma, projektinio susitikimo metu kolegos ir mokiniai iš kitų šalių turėjo puikią progą pažinti Lietuvą. Buvo organizuotos pažintinės ekskursijos po Kauną, Anykščius, Vilnių, aplankytas Lietuvos liaudies buities muziejus Rumšiškėse. Ir nors orai nelepino, bet patirti įspūdžiai, pačių išsikepta duonelė edukacinės programos metu tikrai sušildė kiekvieno dalyvio širdį.

Visagino „Žiburio“ pagrindinė mokykla - tarptautinio „Erasmus+“ projekto „G.A.M.E.S“ dalyvė


 

Visagino „Žiburio“ pagrindinė mokykla nuo šių metų rugsėjo 1 d. dalyvauja tarptautiniame daugiašaliame tarpmokykliniame „Erasmus+“ projekte „G.A.M.E.S“.

 

„G.A.M.E.S“ projekto tikslas – organizuojant įvairią sportinę veiklą ugdyti Europos (o kartu ir mūsų mokyklos) vaikų sveiką gyvenseną. Iš tiesų, projektas apima labai įvairią sportinę veiklą: futbolą, krepšinį, dviračių sportą, šokius, piešimą ant vandens, šaudymą, dažasvydį, slidinėjimą. Projekte dalyvauja 5 šalys: Bulgarija, Italija, Lenkija, Lietuva bei Slovakija. Projektas tęsis net dvejus metus.

2015 m. kovo mėnesį į pirmąją projektinę kelionę Bulgarijoje vyko 6 mūsų mokyklos mokiniai ir 2 mokytojai. Bulgarijos Dobričo mieste visą savaitę mokiniai dalyvavo projekto veiklose: susipažino su kiekvienos projekte dalyvaujančios šalies kultūra, pristatė savo šalį bei mokyklą, aplankė įžymias Bulgarijos vietas, dalyvavo sporto žaidynėse, kuriose buvo žaidžiami tradiciniai ir kiekvienos šalies tautiniai žaidimai. Mokiniai gyveno šeimose, tad turėjo puikią progą ne tik susipažinti su kultūriniais skirtumais, bet ir tobulinti anglų kalbos žinias.

Šiuo metu vykdoma kita projekto „G.A.M.E.S.“ veikla – mokiniai kuria filmą apie įžymiausias Lietuvos vietas. Šį darbą pristatys gegužės mėnesį vyksiančiame projekto susitikime Lenkijoje, kuriame dalyvaus jau kita mokinių bei mokytojų grupė. Taip sudaromos galimybės kuo didesniam mokinių skaičiui tapti aktyviais projekto dalyviais.

Kaip pastebi jau ne pirmą kartą tarptautiniame projekte dalyvaujanti Visagino „Žiburio“ pagrindinės mokyklos anglų kalbos vyresnioji mokytoja Žana Solomacho, tokie projektai ugdo mokinių komunikacinius gebėjimus, išmoko teorines žinias pritaikyti praktikoje, ugdo kūrybingą bei visapusišką asmenybę.


Dalyvavimas projekte ,,Saugiausia klasė 2014“

         Mūsų mokyklos 7a klasės mokiniai dalyvauja respublikiniame projekte ,,Saugiausia klasė 2014“.

         Šio projekto tikslas – siekti, kad mokiniai išmoktų saugiai elgtis kelyje bei  gebėtų, atsitikus eismo įvykiui, teisingai reaguoti. Pateikdami paraišką mokiniai taip pat įsipareigojo projekto metu nepakliūti į eismo įvykius, nevažiuoti kartu su neblaiviais suaugusiaisiais, mokytis eismo taisyklių ir teikti  pirmąją pagalbą bei parengti knygelę ,,Mūsų klasės saugaus elgesio taisyklės“.

         Pirmieji mokymai – tai susitikimai su Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Visagino komiteto atstovais bei šios organizacijos savanoriais. Mokymų metu septintokai sužinojo, kaip reaguoti nutikus nelaimei kelyje, kaip elgtis, kol atvyks pagalba. Praktinių užsiėmimų metu mokiniai mokėsi bintuoti, dėti įtvarą esant lūžiui. Raudonojo kryžiaus savanorės, pasitelkusios muliažą, parodė, kaip daromas dirbtinis kvėpavimas bei širdies masažas. Mokiniai dabar jau žino, kad laiku ir teisingai suteikta pagalba gali išgelbėti gyvybę.  

             Esame dėkingi Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Visagino komitetui už suteiktas žinias. Beje, mokinius ypač nudžiugino iš Raudonojo Kryžiaus draugijos atstovų  dovanos -  įdomios  pratybos. Su jomis numatyta dirbti kitų projekto užsiėmimų metu.     

 

 


Informacija atnaujinta: 2020-11-12Visagino savivaldybė
Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui, mokyklai centras
Švietimo ir mokslo ministerija
Ugdymo plėtotės centras
MOBIS© 2022 Visos teisės saugomos
Visagino Žiburio pagrindinė mokykla

Energetikų g. 56 LT-31227 Visaginas, tel. +370 386 73359
Visagino Žiburio pagrindinė mokykla