Logopedas

LOGOPEDO VEIKLOS KRYPTYS:

  • vertinti mokinių kalbos raidos ypatumus, nustatyti kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus.
  • Konsultuoti mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus kalbėjimo ir kalbos sutrikimų šalinimo klausimais.
  • Dalyvauti mokyklos Vaiko gerovės komisijos veikloje, bendradarbiauti su kitais švietimo pagalbos specialistais.


 

LOGOPEDO DARBO LAIKAS

 

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

Logopedo pratybos

12.55-15.10

12.20-15.10

11.45-15.10

9.55-10.40
12.55-15.10

 

 


Informacija atnaujinta: 2021-09-14Visagino savivaldybė
Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui, mokyklai centras
Švietimo ir mokslo ministerija
Ugdymo plėtotės centras
MOBIS© 2022 Visos teisės saugomos
Visagino Žiburio pagrindinė mokykla

Energetikų g. 56 LT-31227 Visaginas, tel. +370 386 73359
Visagino Žiburio pagrindinė mokykla