Ugdymas karjerai

Pirmas susitikimas buvo prasmingas

Prasidėjus mokslo metams, netruko ir ugdymo karjerai renginiai. Į pirmą susitikimą su žiburiečiais rugsėjo 22 d. atvyko VSAT Vilniaus pasienio rinktinės atstovės.

Jolanta Vaickuvienė, bendruomenės pareigūnė, supažindino mokinius su pasieniečio ir kinologo profesijomis. Buvo įdomu sužinoti, kokia šių žmonių kasdienybė, su kokiais iššūkiais tenka susidurti, kokį nelengvą darbą kasdien jie atlieka. Mokinius labai sudomino pasakojimas ir apie įvairias kontrabandos bei kovos su ja formas. Mokinių susidomėjimą paskaita išdavė daugybė klausimų, į kuriuos lektorė išsamiai atsakė. Buvo paaiškinta, kaip tampama pasieniečiais, kokios karjeros galimybės atsiveria šį kelią pasirinkusiesiems.

Susitikimu žiburiečiai liko patenkinti. Viešnia pakvietė dar šiais mokslo metais atvykti į užkardą ir su pasieniečių darbu susipažinti stebint jų veiklas vietoje.


Ugdymas karjerai 9 a klasėje

Spalio 14 dieną į susitikimą su 9 a klasės mokiniais atvyko Visagino užimtumo tarnybos Jaunimo darbo centro koordinatorė Jelena Plešak.

Užsiėmimas buvo skirtas mokinių profesiniam orientavimui. Specialistė mokiniams pristatė Užimtumo tarnybos funkcijas, papasakojo, kaip tikslingai suprojektuoti profesinę karjerą. Susitikimo metu buvo aptarta, kas tai yra darbo rinka, kokia situacija joje, kas yra karjera ir kaip jos siekti.

Kalbėta ir apie Užimtumo tarnybos naudą. Pasirodo, minėta įstaiga paremia motyvuotus žmones ir skiria jiems subsidiją pasirinktai veiklai vykdyti. Gerųjų pavyzdžių yra ir mūsų Visagine: tai jauno odontologo įkurta odontologijos klinika ,,Atmosfera“, Vaikų dienos centro iniciatyva, taip pat yra įkurtas verslas turizmo srityje – nuomojami dviračiai storais ratais, vadinami ,,Fat Bike“. Visi J. Plešak paminėti pavyzdžiai parodo šaunius Užimtumo tarnybos ir jaunųjų verslininkų bendradarbiavimo rezultatus.

Neapsieita ir be diskusijos apie savanorystę. Lektorė aiškino, kas yra savanorystė, kokią nematerialinę naudą teikia, kokie savanorystės pasiūlymai Visagine. Vaikai ir patys turėjo ką papasakoti apie įdomią savanorio veiklą. Dauguma 9 a klasės mokinių pasakojo savo patirtį savanoriaujant nepelno siekiančiose organizacijose ,,Padėk man“, ,,Maisto bankas“, taip pat renginyje ,,Visagino Country“.

Susitikimo pabaigoje Visagino Jaunimo darbo centro koordinatorė Jelena Plešak mokiniams palinkėjo atrasti save, savo vertybes ir siekti karjeros dar esant mokyklos suole.


Karantinas nesutrukdė susitikti su įdomiais žmonėmis

Ir šiais neeiliniais mokslo metais žiburiečiai buvo skatinami susimąstyti  apie karjerą – jų laukė įdomūs žmonės ir jų pasakojimai apie pasirinktą profesinį kelią.
Sausio 31 d. 5-10 klasių mokiniai susitiko pokalbio su gamtotvarkos specialistu Mindaugu Ilčiuku. Pritaikęs medžiagą kiekvienai mokinių amžiaus grupei, lektorius su užsidegimu pasakojo, koks įdomus, įvairus, kūrybingas yra miškininko darbas. Šios srities specialistai turi ne tik mylėti gamtą, bet ir išmanyti nepaprastai daug  jos paslapčių. 
Gamta tampa ne tik rūpesčiu ją saugant, padedant net mažiausiai gyvybei jaustis saugiai, bet įkvepia ir kūrybai. M. Ilčiukas nustebino mokinius sumaniai meistraujamais  inkilais ir nepaprastai meniškomis dronu padarytomis nuotraukomis. Taigi lektorius mokinius supažindino ir su drono valdytojo profesija. Profesionalūs dronų specialistai, galintys konstruoti ir prižiūrėti šiuos įrenginius, juos valdyti ir pritaikyti naujoms sritims  rengiami Vilniaus Gedimino technikos universitete. 
Vasario 6 d. į mokyklą atvyko Kauno mažojo teatro aktolius Alvydas Brunalas.
 6-10 klasių mokinius svečias sukvienė ne tik nuostabiai pažinčiai su profesionaliai skaitoma V. Mačernio lyrika. Aktorius pasidalijo mintimis ir apie savo profesijos specifiką, sunkumus, kurie dažnai ištinka scenos žmones.
Su kūrybininku reperiu Luku Kulikausku 10-9 klasių mokiniai bendravo beveik visus mokslo metus, dalyvaudami projekte ,,Tyrinėjimo menas: partnerystės kuriančioms mokykloms“. Mokiniai ne tik patys susipažino su repo technika, sukūrė metodą, kaip repą panaudoti mokantis, bet ir dirbo su jaunesniųjų klasių mokiniais mokydami juos tuo metodu pasinaudoti – taigi  paragavo mokytojų duonos.
Prasidėjęs karantinas nesutrukdė žiburiečiams susitikti su įdomiais žmonėmis. Gegužės 19 d. 8-10 klasių mokiniai, o  26 d. 4-7 klasių mokiniai  nuotoliniu būdu susipažino su savanoriu, ,,Misijos Sibiras-19“ dalyviu Manvydu Borusu. Mokiniai sužinojo, dėl kokios priežasties savanoriai keliavo tūkstančius kilometrų į Kazachstaną, kodėl ši kelionė buvo svarbi ne tik tremtį patyrusiems žmonėms, bet ir patiems savanoriams. Mokiniai susidomėję klausė, kiek daug turėjo išmokti keliautojai, kiek daug medžagos surinko, kiek daug brangių vietų sutvarkė, paženklindami jas lietuviškais kryžiais ir trispalvėmis juostomis. Anot M. Boruso, tokios kelionės leidžia patirti tremtį, parvežti istoriją. Lektorius, tarptautinės kontoros advokatas, sudomino mokinius ir savanoriavimo specifika: vieni šia veikla ieško savo gyvenimo kelio, kiti, jau turėdami profesiją, tokiu būdu išbando save, prisiliečia prie branginamų vertybių. Mokiniams susitikimas padarė didžiulį įspūdį, paskatino peržiūrėti ,,Misijos Sibiras“ vaizdo medžiagą, perskaityti dalyvių dienoraščių įrašus.
Birželio mėnesį nuotoliniu būdu dešimtokai dalyvavo Atvirų durų renginiuose miesto švietimo įstaigose, o 5-8 klasių mokiniai 15 d. ,,šoko į tėvų klumpes“ ir virtualiai nukeliavo į Visagino viešąją biblioteką, kur buvo svetingai pasitikti čia dirbančios Rimos Sorokinos. Viešnagės metu mokiniai susipažino su bibliotekininko profesija - sužinojo, kokias funkcijas atlieka bibliotekininkas, kokių gebėjimų jam prireikia,  kur galima  įsigyti šią profesiją. Baigiantis susitikimui, tarytum demonstruodama, kad bibliotekininkas privalo būti, anot lektorės, ir  truputį psichologas, ir truputį mokytojas, ir truputį aktorius, R. Sorokina pristatė naujausias knygas paaugliams ir pakvietė mokinius apsilankyti bibliotekoje.
Netikėtai užklupęs karantinas išmokė ne tik mokytis nuotoliniu būdu – supratome, kad ir susitikti su įdomais žmonėmis prireikus galima net neišeinant iš namų. Dabar, prasidėjus vasaros atostogoms, kaip tik yra laiko įdėmiai žvalgytis aplink ir mąstyti, kuo gi norėtume gyvenime būti.

Savanorystė – savęs pažinimui ir gebėjimų išbandymui

Savanorystė yra  asmens įsipareigojimas savo finansiškai neapmokama veikla prisidėti prie ne pelno siekiančios organizacijos gyvavimo, kurioje kuriama vertė bendruomenei ir savanoriui. 

Savanorystės programos

Europos solidarumo korpusas yra nauja Europos Sąjungos programa, kuria siekiama suteikti jauniems žmonėms galimybių prisidėti prie vietinių bei globalių problemų sprendimo.
Programa skirta 18-30 metų asmenims.
Užtikrinamas 30-38 val. per savaitę užimtumas.
Padengiamos visos su dalyvavimu projekte susijusios išlaidos.
Galimos veiklos: padėti užkirsti kelią gaivalinėms nelaimėms arba atsigauti po jų, teikti pagalbą prieglobsčio prašytojų centruose arba spręsti įvairias socialines problemas bendruomenėse ir t. t.
 
 
Jaunimo savanoriška tarnyba - tai intensyvi 6 mėn. trukmės savanorystės programa jauniems žmonėms nuo 14 iki 29 m. Pasirinkęs dominančią sritį ir toje srityje veikiančią priimančią organizaciją, jaunas žmogus atlieka 6 mėn. trukmės reguliarią savanorišką tarnybą, apimančią mažiausiai 40 val. per mėnesį. Savanoriškos tarnybos metu savanoris aptaria įgytą patirtį su mentoriumi ir ugdo bendrąsias ir su tarnybos veikla susijusias specialiąsias kompetencijas.

Nuotolinė savanorystė

Veiklos: 
 • Online žaidimai su tikslinėmis grupėmis + refleksija.
 • Vaizdo pamokų, dirbtuvių, žaidimų ruošimas.
 • Instrukcijų žaidimams, užsiėmimams, dirbtuvėms rengimas.
 • Informacinių pranešimų apie organizacijas, veiklas, tikslines grupes rengimas.
 • Informacijos internete rinkimas, jos sisteminimas, vertimas, viešinimas.
 • Viešinimo veiklos – post-ų, dizaino, žinučių kūrimas, dienoraščio rašymas.
 • Vaikams knygų skaitymas, namų darbų ruošimas, kūrybiniai užsiėmimai.
 • Seneliams laikraščių skaitymas telefonu, pagalba apsiperkant internetu.

SAVANORYSTĖ – TAI TIKRI PAVYZDŽIAI, REALI PATIRTIS, ĮGŪDŽIAI IR KOMPETENCIJOS, LENGVESNIS APSISPRENDIMAS PLANUOJANT KARJERĄ.

Medžiaga parengta pagal VŠĮ ,,Socialinis veiksmas“, Gedimino per. 26-401, Vilnius.


Apie karjerą – ne vieną dieną

Šiais mokslo metais, vykdant Ugdymo plane numatytas veiklas, daug dėmesio skirta ir veiklinant mokinius karjerai. Buvo nauja tai, kad vietoj rengiamos tradicinės vienos Karjeros dienos mokykloje šiai veiklai skirti renginiai pirmąjį pusmetį ,,pabiro“ skirtingomis datomis.

Lapkričio 23 d. 5-10 kl. mokiniai susitiko su Visagino jaunimo darbo centro vyr. specialiste J. Plešak. Lektorė visus sudomino paskaita – diskusija ,,Profesinės karjeros projektavimas“, o penktokams ir šeštokams organizavo įdomią viktoriną. Tą pačią dieną mokiniai klausėsi ir verslininko, politiko J. Šuklino sėkmės istorijos. Svečias įtikino mokinius, kad jaunas žmogus privalo karjeros keliu žengti nebijodamas išbandymų, valingai siekti užsibrėžtų tikslų.

Gruodžio 13 d. 5-10 kl. mokiniams organizuotos labai turiningos žurnalo ,,Reitingai“ vyr. redaktoriaus G. Sarafino  ir psichologo V. Arvasevičiaus paskaitos - konsultacijos.

Sausio mėn. kelias dienas mokykloje viešėjo buvęs žiburietis, o dabar  VDU studentas A. Petrauskas. Klasių valandėlių metu, atsižvelgdamas į mokinių amžių, jis įdomiai pristatė japonų kultūrą, pasakojo apie tenykštį gyvenimo būdą, dalijosi savo studijų patirtimi. Vyresniųjų klasių mokiniai sužinojo, kur galima studijuoti besidomintiems Rytų kultūromis, kokios karjeros galimybės atsiveria  studijas baigusiems.

Vasario 26 d. vykdant projekto ,,Dideli maži ekranai“ veiklas organizuotas 9-10 kl. mokinių susitikimas su NANOOK žurnalistais. Mokiniai daug sužinojo apie fotožurnalistiką. Svečiai papasakojo, kad 2014 m. įkurta multimedijų agentūra „Nanook“ vienija nepriklausomus Lietuvos žurnalistus, kurie novatoriškai bando atskleisti visuomenei aktualias problemas. Jų tikslas – mesti iššūkį nusistovėjusioms normoms ir stereotipams, kviesti visuomenę diskutuoti, skatinti į daug ką pažvelgti kitaip. Susitikimas buvo aktualus dar ir todėl, kad  mokyklos dešimtokai jau antrus metus dalyvauja medijų raštingumui ugdyti skirtame projekte  ir patys turėjo galimybių pabūti žurnalistų kailyje kurdami reportažus bei socialines reklamas.
           Na, o baigiantis mokslo metams jau tradiciškai žiburiečiai dalyvavo visuotinėje atvirų durų dienoje ,,Šok į tėvų klumpes“. Į šią respublikinę iniciatyvą įsitraukė 1-10 klasių mokiniai. Šiemet pradinukai, penktokai ir šeštokai vyko į Visagino policijos komisariatą ir policijos pareigūnų darbą stebėjo jų darbo vietoje. Ne vienam mokinukui   buvo malonu savo mamą ar tėtį pamatyti ne namų aplinkoje, bet atsakingą darbą vykdančio pareigūno kėdėje. Mokiniai sužinojo, kaip miestas stebimas kameromis, kur laikomi asmenys, sulaikyti už pažeidimus, kaip atrodo atnaujintos komisariato patalpos ir įspūdingas automobilis – mažytis komisariatas ant ratų. Mokiniai domėjosi, kiek sveria pareigūno apranga, kaip iš arti atrodo antrankiai, guminė lazda, ginklai. Na, o susitikimo pabaigoje policijos darbuotojai mokiniams priminė apie saugumą gatvėje ir palinkėjo gražios vasaros.

7-9 klasių mokiniai ,,matuotis“ profesijų keliavo Ignalinos kryptimi. Pirmiausia jie aplankė ,,Romnesos“ centrą ir susipažino su konditerio specialybe, domėjosi šakočių gamybos sąlygomis. Labai sudomino ir antras išvykos taškas – apsilankymas Ignalinos rajono ligoninės Reabilitacijos ir sveikatinimo paslaugų centre stebint kineziterapeutų darbą. Centro darbuotojos ypač nuoširdžiai buvo pasiruošusios susitikimui su mokiniais: grupėmis vedžiojo juos po gydyklos patalpas, aiškino apie pacientams siūlomą haloterapiją, gydomąjį masažą, vandens procedūras ir kitas sveikatinimo paslaugas, mokiniai darbo vietoje stebėjo kineziterapeuto veiklą.  Tai padarė įspūdį ir mokiniams, ir juos lydėjusiems mokytojams. Ne vienas parsivežė idėją – šventės proga artimuosius pradžiuginti šio reabilitacijos centro dovanų kuponu. Pagaliau paskutinis išvykos objektas - Bitininkystės muziejus Stripeikiuose. Karštą dieną mokiniai čia pasidžiaugė puikiu gamtos prieglobsčiu ir dalyvaudami  edukacinėje programoje  susipažino su muziejaus ekspozicija ir bitininko amatu.

Norisi tikėti, kad ugdymo karjerai skirti renginiai praplėtė mokinių akiratį ir galbūt vienas kitas jau pradėjo brandinti  savo ateities karjeros idėją.

 


Turi planų šiai vasarai?

 Mes siūlome dirbti, užsidirbti ir išbandyti save norimoje srityje!

„Vasaros darbų bankas 2017“ prasidėjo: rinkis iš daugybės darbo vietų, įgyk patirties, susirask naujų pažinčių ir galbūt šią vasarą surasi savo svajonių darbą bei tęsi karjerą.

Penktąjį kartą vykstančio projekto tikslas – padėti darbo ieškančiam jaunimui ir darbdaviams, kuriems vasaros metu trūksta darbuotojų, surasti vieniems kitus. Organizatoriai tikisi, kad šiemet Lietuvos įmonėse „Vasaros darbų banko“ dėka galės įsidarbinti ne mažiau kaip 2000 jaunuolių.

Šiemet projekto globėju tapęs LR Ūkio ministras Mindaugas Sinkevičius sako, kad toks projektas yra puiki galimybė jauniems žmonėms iš visos Lietuvos įsilieti į darbo rinką ir įgyti naujų patirčių bei realizuoti save.

 „Vasaros darbų banko“ skelbimus rasi čia: http://www.cvonline.lt/darbasvasarai

 Dalyvauk projekte, sek naujienas „Facebook’e“ ir laimėk smagių prizų!

 

Naudingos informacijos rasi šiose svetainėse

 

Informaciją pateikė Jelena Plešak, Visagino jaunimo darbo centro vyr. specialistė

 


Visagino ,,Žiburio” pagrindinė mokykla dalyvauja projekte ,,Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (I etapas)“.

Ugdymo karjerai (toliau UK) programos tikslas - sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ir / ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymosi aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą.

 

UK vykdomas pagal sudarytą ir patvirtintą UK veiklos planą, kuris atsispindi ir mokyklos ugdymo plane.

Mokinių karjeros kompetencijos ugdomos šiose srityse:

 • savęs pažinimas;
 • karjeros galimybių pažinimas;
 • karjeros planavimas.

UK komanda:

 • Vilija Violeta Gediminskienė - UK koordinatorė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;
 • Valė Kazlionkaitė - direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
 • Renata Skukauskienė – pradinių klasių mokytoja;
 • Almutė Vaitkūnienė - biologijos vyr. mokytoja;
 • Loreta Leonovienė - bibliotekos vedėja;
 • Dovilė Nikitina – dailės mokytoja;
 • Anastasija Muchajeva - informacinių technologijų vyr. mokytoja

Naudingos nuorodos


Informacija atnaujinta: 2020-11-16






Visagino savivaldybė
Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui, mokyklai centras
Švietimo ir mokslo ministerija
Ugdymo plėtotės centras
MOBIS



© 2021 Visos teisės saugomos
Visagino Žiburio pagrindinė mokykla

Energetikų g. 56 LT-31227 Visaginas, tel. +370 386 73359
Visagino Žiburio pagrindinė mokykla