Išorinis vertinimas

Išorės vertinimo ataskaita – palanki mokyklai

2016 m. gegužės 2–5 dienomis „Žiburio“ pagrindinėje mokykloje vyko mokyklos veiklos kokybės išorės vertinimas. Išorės vertintojų komanda stebėjo pamokas, neformaliojo ugdymo veiklas, konsultacijas. Vertintojai analizavo mokinių veiklas pamokose, kalbėjosi su mokyklos bendruomene, nagrinėjo mokyklos veiklos, mokinių pasiekimų ir pažangos fiksavimo dokumentus.           Mokyklai atsiųstoje išorės vertinimo ataskaitoje nurodomi šie mokyklos stiprieji veiklos aspektai:

 

Stiprieji mokyklos veiklos aspektai

 

1.    Savitų bruožų turinčios tradicijos ir ritualai.

2.    Pakankamai stiprus tapatumo jausmas.

3.    Tikslinga partnerystė su kitomis institucijomis.

4.    Padedantis mokytis mokytojo ir mokinio dialogas.

5.    Tinkama mokymosi motyvacija.

6.    Puikūs neakademiniai mokinių pasiekimai.

7.    Pakankamai kryptinga rūpinimosi mokiniais politika.

8.    Lanksti socialinė pagalba.

9.    Paveiki lyderystė mokykloje.

10.    Tinkama lėšų vadyba.

 

Tobulintini mokyklos veiklos aspektai

 

1.    Mokymo nuostatos ir būdai.

2.    Mokymosi veiklos diferencijavimas.

3.    Vertinimas kaip ugdymas.

4.    Pagalba mokantis.

5.    Tėvų (globėjų, rūpintojų) švietimo politika.

 

Išorės vertintojai nuoširdžiai dėkojo mokyklos bendruomenei už bendradarbiavimą ir svetingumą.

 


Informacija atnaujinta: 2018-10-08Visagino savivaldybė
Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui, mokyklai centras
Švietimo ir mokslo ministerija
Ugdymo plėtotės centras
MOBIS© 2022 Visos teisės saugomos
Visagino Žiburio pagrindinė mokykla

Energetikų g. 56 LT-31227 Visaginas, tel. +370 386 73359
Visagino Žiburio pagrindinė mokykla