2017 m.

Finansinės veiklos dokumentai

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis
Pinigų srautų ataskaita pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis
Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis
Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. gruodžio 31 d. ataskaita IV ketvirtis
Aiškinamasis raštas prie 2017 m. atskaitomybės
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017-09-30 duomenis
Finansinės būklės ataskaita pagal 2017-09-30 duomenis
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per 2017 metus III ketvirtį
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017m.rugsėjo mėn. 30d
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017m. rugsėjo mėn. 30 d
Aiškinamasis raštas prie 2017 metų 9 mėnesių atskaitomybės
2017 metai II ketvirtis
Aiškinamasis raštas prie 2017 metų II ketvirčio atskaitomybės
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017m. birželio mėn. 30 d
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per 2017 m. II ketvirtį
Finansinės būklės ataskaita pagal 2017-06-30 duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017-06-30 duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017-03-31 duomenis
Finansinės būklės ataskaita pagal 2017-03-31 duomenis
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per 2017 metus I ketvirtis
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017m. kovo mėn. 31 d
Aiškinamasis raštas prie 2017 metų I ketvirčio atskaitomybės

Informacija atnaujinta: 2018-10-08Visagino savivaldybė
Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui, mokyklai centras
Švietimo ir mokslo ministerija
Ugdymo plėtotės centras
MOBIS© 2022 Visos teisės saugomos
Visagino Žiburio pagrindinė mokykla

Energetikų g. 56 LT-31227 Visaginas, tel. +370 386 73359
Visagino Žiburio pagrindinė mokykla