Olimpiadų nugalėtojai

2020-2021 m. m. olimpiadose ir konkursuose laimėtos prizinės vietos:

Eil.

Nr.

Renginys

Dalyvių sk.

Mokinio vardas ir pavardė

Klasė

Vieta

Mokinį rengęs mokytojas

1

Chemijos olimpiada 

4

Kotryna Bulovaitė 

9a 

III

Auksė Baušytė 

2.

Fizikos olimpiada

4

Daniela Luniuva

10a

III

Olga Kunafina

3.

Jaunųjų informatikų mūšis

4

Saulė Rinkevičiūtė

Monika Bikulčiūtė

Erik Didevič

Robertas Šalna

Miglė Zakarkaitė

6a

II

Anastasija Muchajeva

4.

Nacionalinėje aplinkosaugos olimpiadoje KTU

1

Marija Kaleničenko

8a

diplomas

Almutė Vaitkūnienė

5.

Biologijos olimpiada

4

Karolina Isajeva

9a

III

Almutė Vaitkūnienė

6.

Savivaldybės etapo geografijos olimpiada 9-12 klasių mokiniams 

Ervinas Trukan 

10a 

II

Birutė Graužinienė 

7.

Tarptautinis matematikos Kengūros konkursas

3

Matvei Simonov

Marija Kalenečenko

Laima Maciulevičiūtė

5a

8a

V vieta

III vieta

VI vieta

Savivaldybėje

A.nastasija Muchajeva

Zigmas Kuzmickas

8.

Edukacinis konkursas „Olympis 2021- Pavasario sesija“ 

Matematika

3

Auksė Zarembaitė

Norvydas Čižys

Laima Maciulevičiūtė

 

 

5a

6a

8a

III

I

II

Anastasija Muchajeva

Zigmas Kuzmickas

9.

Edukacinis konkursas „Olympis 2021- Pavasario sesija“ 

Biologija

3

Norvydas Čižys

Emilija Razdaigora

Augustė Česnulevičiūtė

6a

6a

7a

I

I

I

Almutė Vaitkunienė

10.

Edukacinis konkursas „Olympis 2021- Pavasario sesija“ 

Informacinės technologijos

3

Elinga Nastajutė

Auksė Zarembaitė

Laima Maciulevičiūtė

 

 

4a

III

I

III

Anastasija Muchajeva

 

11.

Edukacinis konkursas „Olympis 2020 - Rudens sesija“

Geografija

1

Augustė Česnulevičiūtė

7a

III

Birutė Graužinienė 

12.

STEAM paroda-konkursas „Laisva Lietuva“

60

Anastasija  Karlo

Martynas Servuta

Monika Bikulčiūtė

Gabrielė  Judickaitė

4a

6a

6a

4a

I

II

II

III

Anastasija Muchajeva

Dovilė Nikitina

Edita Trubilienė

Laima Pranckunienė

13.

STEAM Minecraft konkursą „Svajonių

mokykla“

25

Karolina Isajeva

Vittorio Aleksandrinas Orlando

Marius Bursovas

Mindaugas Kaziukonis

Linas Ragauskas

Dovilė Vainauskaitė

9a

8a

 

 

 

 

 

 

9a

 

I

II

 

 

 

 

 

 

III

Anastasija Muchajeva

 

14.

Meninio skaitymo konkursas (savivaldybės etapas)

5

Laurynas Glaska

Marija Kaleničnko

Viltė Šedbaraitė

GintarėTimochina

Viktorija Safronova

8a

 

 

 

10a

III

I

 

 

III (9-12 kl. grupėje)

Zita Miškinytė-Mazūrienė

 

 

Vilija Violeta Gediminskienė

15.

Regioninis meninio skaitymo konkursas

1

Marija Kaleničenko

8a

III

Zita Miškinytė-Mazūrienė

 

16.

Nacionalinis konkursas ,,Lietuvos laisvės kovų ir netekčių istorija“

 

5

Ana Pivovar

Beata

Skukauskaitė

Auksė Šušaitė

Neda Gedžiūnaitė

Gerda Ziziukaitė

 

5a

 

 

8a

10a

 

 

I vieta respublikoje

Lilija Ramanauskienė

17.

Lietuvos moksleivių etninės kultūros olimpiada (savivaldybės etapas)

3

Gerda Reginytė

Miglė Zakarkaitė

 

 

 

Karolina Dainytė

 

Gerda Ziziukaitė

Daniela Luniova

6a

 

 

 

 

7a

 

10a

I (5-8 kl.)

III (5-8 kl.)

 

 

II (5-8 kl.)

I (9-12 kl.)

II (9-12 kl.)

Skirmantė Ramelienė

 

 

 

 

Vilija Violeta Gediminskienė

18.

Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada (savivaldybės etapas)

1

Daniela Luniova

10a

II (9-12 kl.)

Vilija Violeta Gediminskienė

19.

Dailės ir technologijų olimpiada

2

Mindaugas Kaziukonis

Rachelė Bieliauskaitė

8a

9a

I

III

Rimantas Malinauskas

Dovilė Nikitina

20.

Geografijos olimpiada

1

Ervinas Trukan

10a

II

Birutė Graužinienė

21.

Anglų kalbos olimpiados savivaldybės etapas

4

Daniela Luniova

Gerda Ziziukaitė

Kotryna Bulovaitė

Karolina Isajeva

10a

II

Astra Daugėlienė

22.

Rusų kalbos olimpiados savivaldybės etapas

3

Oksana Bikulčiūtė

Neda Gedžiūnaitė

Glorija Nosovaitė

10a

III

Janina Berezina

 

 


 

 


Informacija atnaujinta: 2021-09-14Visagino savivaldybė
Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui, mokyklai centras
Švietimo ir mokslo ministerija
Ugdymo plėtotės centras
MOBIS© 2022 Visos teisės saugomos
Visagino Žiburio pagrindinė mokykla

Energetikų g. 56 LT-31227 Visaginas, tel. +370 386 73359
Visagino Žiburio pagrindinė mokykla