Stovykla ,,Varliukai-Žiburiukai 14“ (2021-09-07)

Rugpjūčio 23-27 dienomis Visagino „Žiburio“ pagrindinėje mokykloje vyko vaikų vasaros poilsio ir užimtumo stovykla „Varliukai-Žiburiukai 14“. Jos tikslas - vykdyti vaikų socializaciją, skatinti lietuvių kalbos vartojimą ir užtikrinti socialiai prasmingą užimtumą per vasaros atostogas. Projekto metu buvo sudarytos sąlygos mokinių prasmingam užimtumui: lietuvių kalbos įgūdžių formavimui(si), edukacinei veiklai ir saviraiškai. Puikiai pasirūpinta vaikų saugumu ir sveikata, puoselėti socialiniai ir gyvenimo įgūdžiai bei emocinių kompetencijų ugdymas.

Pirmiausia susipažinę su stovyklos veiklomis ir išklausę saugaus elgesio ir higienos instruktažus, mokiniai burtų keliu susiskirstė į komandas, dirbo grupėmis, mokyklos kieme žaidė judriuosius ir sportinius žaidimus, rinko taškus, varžėsi. Vaikai smagiai leido laiką, susirado naujų draugų. Veiklomis buvo skatinamas savitarpio supratimas, akcentuojama pagalbos vieno kitam svarba. Kitą dieną vaikai atliko įvairius eksperimentus su vandeniu, oru ir ugnimi. Buvo organizuojamos kūrybinės dirbtuvėlės, per kurias stovyklautojai konstravo iš buitinių atliekų, mokėsi origamio meno, kūrė erdvines kompozicijas. Čia vaikai mokėsi lankstyti, konstruoti, patyrė kūrybinį džiaugsmą ir papuošė mokyklos erdves. Teatro dienos metu stovyklautojai paruošė ir atliko trumpą vaikiškų dainų pynę su vaidybiniais elementais. Taip plėtojo ir gilino meninės-vaidybinės raiškos judesius, lavino lietuvių kalbos įgūdžius. Dalyvavo ir sveikatingumo aerobikos pamokėlėje. Išvykoje į mišką įveikė kliūčių ruožą, su skeltuvu bandė įžiebti ugnį, tyrinėjo ir mokėsi pažinti grybus.

Stovyklos uždarymo dieną panaudojant IKT mokyklos bendruomenei buvo pristatytos vaikų vasaros poilsio ir užimtumo stovyklos veiklos, demonstruojamos skaidrės. Uždarymo metu rodoma ir filmuojama trumpa A. Matučio eiliuotos pasakos „Tuoj ir rytoj“ inscenizacija kartu su vaikiškų dainelių pyne. Buvo eksponuojami mokinių kūrybiniai darbai. Kiekvienas pasidžiaugė savo individualiais pasiekimais, papasakojo stovyklos įspūdžius. Vyko dalyvių apdovanojimai, įteiktos padėkos ir prizai.

Taigi ir šios vasaros pabaigoje stovyklautojai saugiai, turiningai praleido laisvalaikį, dalyvavo įvairiose veiklose, kuriose buvo sudarytos sąlygos lietuvių kalbos įgūdžių formavimui, vaikų socializacijai, saviraiškai, savarankiškumui, kūrybingumui, emocinių kompetencijų ugdymui, edukacinei ir sportinei veiklai. ,,Varliukai – Žiburiukai 14“ – tęstinė stovykla, per daugelį metų pateisinusi vaikų ir jų tėvelių lūkesčius.

Nuotraukos fotogalerijoje >>>

Priedai:

Atgal...


Visagino savivaldybė
Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui, mokyklai centras
Švietimo ir mokslo ministerija
Ugdymo plėtotės centras
MOBIS© 2021 Visos teisės saugomos
Visagino Žiburio pagrindinė mokykla

Energetikų g. 56 LT-31227 Visaginas, tel. +370 386 73359
Visagino Žiburio pagrindinė mokykla